طب الائمه

بسم الله الرحمن الرحیم

درادامه چندنمونه ازدرمان های گیاهی بیماریهارابرای دوستان گرانقدرقرارمی دهیم امیدوارم مورد استفاده قراربگیرد.

درمان آبسه دندان

یک تکه از پوست انار را بصورت یک سکه کوچک قیچى کنید بعد سفیدى و پیه روى آن را بتراشید
 سپس یک ساعت روى آبسه دندان بگذارید تا سرباز ڪند

درمان مسمومیت

موقع مسمومیت، نان بخورید تا مواد سمی را از بدن بگیرد و از اسهال و تهوع جلوگیری کند.
نان در دستگاه گوارش مانند اسفنج عمل می‌کند و مواد سمی را جذب میکند.
دل پیچه نوزاد
دل پیچه نوزاد را به روش زیر درمان کنید↯

 نوشیدن عرق نعناء توسط مادر به صورت شربت با عسل بعد از هر وعده غذا دل پیچه نوزاد را تسکین می دهد


/ 0 نظر / 51 بازدید