اگرتطبیق نادرست است پس هزاران نشانه که دراحادیث آمده چه فایده ای دارند؟

(بسم الله الرحمن الرحیم)

اگرتطبیق نادرست است پس هزاران نشانه که دراحادیث آمده چه فایده ای دارند؟

تطبیق به معنای بررسی وقایع روز و انطباق آن با روایات علائم ظهور،نادرست نیست؛اما تطبیق، دلیل کافی و قرینه قطعی لازم دارد و تطبیق ناآگاهانه از سوی افراد عادی و غیرکارشناس معمولاً باعث ایجاد امید کاذب یا ناامیدی و شک می‌شود.بررسی علائم ظهور و تطبیق آن بر حوادث، برای کارشناسان و متخصصین این امر اشکال ندارد ؛البته راه صحیح آن استفاده از روشهای علمی؛ مانند آشنایی و تسلط بر علم حدیث و درایه و آشنایی کامل و اشراف بر حوادث و وقایع موجود می باشد

/ 0 نظر / 29 بازدید