مادرشیطان

(بسم الله الرحمن الرحیم)

سید نعمت الله جزایری در کتابش نقل می کند : که در یک سال قحطی شد ، در همان وقت واعظی در مسجد بالای منبر می گفت : کسی که بخواهد صدقه بدهد ، هفتاد شیطان ، به دستش می چسبند و نمی گذارند که صدقه بدهد .

مو منی این سخن را شنید و با تعجب به دوستانش گفت : صدقه دادن که این حرفها را ندارد ، من اکنون مقداری گندم در خانه دارم ، می روم آنرا به مسجد آورده و بین فقراء تقسیم می کنم .
با این نیت از جا حرکت کرد و به منزل خود رفت . وقتی همسرش از قصد او آگاه شد شروع کرد به سرزنش او ، که در این سال قحطی رعایت زن و بچه خود را نمی کنی ؟ شاید قحطی طولانی شد ، آن وقت ما از گرسنگی بمیریم و . . . خلاصه بقدری او را ملامت و وسوسه کرد تا سرانجام مرد مو من دست خالی به مسجد برگشت .
از او پرسیدند چه شد ؟ دیدی هفتاد شیطان به دستت چسبیدند و نگذاشتند .

مرد مومن گفت : من شیطانها را ندیدم ولی مادرشان را دیدم که نگذاشت این عمل خیر را انجام بدهم(1)

پیامبرصلی الله علیه واله وسلم فرمود: یا علی آیا می دانی که صدقه از میان دستهای مو من خارج نمی شود مگر اینکه هفتاد شیطان به طریق مختلف او را وسوسه می کنند، تا صدقه ندهد. (2)

------------------------------------------

منبع : جنبش سایبری 313

پی نوشت:
 
1- ابلیس نامه ص 60- انوار نعمانیه 3/96
 
2-وسایل الشیعه 6/257


/ 1 نظر / 23 بازدید

سلام ‏
خیلی ‏
جالب ‏
بود ‏
استفاده ‏
کردیم ‏