مژده پیامبر(ص) به مسلمانان برای پیروزی در صنعا

(بسم الله الرحمن الرحیم)

پیامبر (صلّى اللّه علیه و آله) فرمود: قصرهاى صنعا و یمن را دیدم و جبرئیل به من خبر داد که امتم بر آنها نیز پیروز خواهند شد، بشارت باد بر شما اى مسلمانان

در تاریخ جنگ احزاب چنین آمده است که، در اثناى حفر خندق که مسلمانان هر یک مشغول کندن بخشى از خندق بودند روزى به قطعه سنگ سخت و بزرگى بر خورد کردند که هیچ کلنگى در آن اثر نمى ‏کرد، خبر به پیامبر (صلّى اللّه علیه و آله) دادند، پیامبر (صلّى اللّه علیه و آله) شخصا وارد خندق شد، و در کنار سنگ قرار گرفت و کلنگى را به دست گرفت و نخستین ضربه محکم را به مغز سنگ فرود آورد، قسمتى از آن متلاشى شد و برقى از آن جستن کرد، پیامبر صلّى اللّه علیه و آله تکبیر پیروزى گفت، مسلمانان نیز همگى تکبیر گفتند.

بار دوم ضربه شدید دیگرى بر سنگ فرو کوفت قسمت دیگرى در هم شکست و برقى از آن جستن نمود پیامبر تکبیر گفت و مسلمانان نیز تکبیر گفتند.

سر انجام پیامبر سومین ضربه را بر سنگ فرود آورد و برق جستن کرد، و باقیمانده سنگ متلاشى شد، حضرت (صلّى اللّه علیه و آله) باز تکبیر گفت و مسلمانان نیز صدا به تکبیر بلند کردند، سلمان از این ماجرا سؤال کرد.

پیامبر (صلّى اللّه علیه و آله) فرمود: «در میان برق اول سر زمین حیره و قصرهاى پادشاهان ایران را دیدم، و جبرئیل به من بشارت داد که امت من بر آنها پیروز مى‏ شوند! و در برق دوم قصرهاى سرخ ‏فام شام و روم نمایان گشت، و جبرئیل به من بشارت داد که امت من بر آنها نیز پیروز خواهند شد! در برق سوم قصرهاى صنعا و یمن را دیدم و جبرئیل باز به من خبر داد که امتم بر آنها نیز پیروز خواهند شد، بشارت باد بر شما اى مسلمانان»!

مژده پیامبر(ص) به مسلمانان برای پیروزی در صنعا


منافقان نگاهى به یکدیگر کردند و گفتند: چه سخنان عجیبى؟ و چه حرف هاى باطل و بى‏ اساسى؟ او از مدینه دارد سر زمین حیره و مدائن کسرى را مى ‏بیند، و خبر فتح آن را به شما مى ‏دهد، در حالى که هم اکنون شما در چنگال یک مشت عرب گرفتارید (و حالت دفاعى به خود گرفته ‏اید) و حتى نمى توانید به بیت الحذر بروید (چه خیال باطل و پندار خامى؟!).(1)

این آیه نازل شد و گفت که:

«وَ إِذْ یَقُولُ الْمُنافِقُونَ وَ الَّذِینَ فِی قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ ما وَعَدَنَا اللَّهُ وَ رَسُولُهُ إِلَّا غُرُوراً»؛(2)
و هنگامى که منافقان و کسانى که در دلهایشان بیمارى است مى‏گفتند خدا و فرستاده‏اش جز فریب به ما وعده‏اى ندادند.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

ی نوشت ها:
1- تفسیر نمونه، ج‏3، ص: 595
2- احزاب، آیه 12

/ 0 نظر / 21 بازدید