الهم عجل لولیک الفرج

زمین دلتنگ و مهدى بیقرار است‏
فلک شیدا، پریشان روزگار است‏
دلا، آدینه شد، دلبر نیامد
غروب انتظارم سرنیامد
همه دلها پر از آه و غم و درد
همه آلاله‏ها پژمرده و زرد
نفس‏ها خسته و در دل خموشند
فغانها بى‏صدا و پرخروشند
نه رنگى از عدالت، نى از صداقت‏
در و دیوار دارد نقش ظلمت‏
شده پرپر گل مهر و محبّت‏
همه دلها شده سرشا نفرت
شده شام یتیمان، ناله و اشک‏
برد هرکس به کاخ دیگرى رشک‏
شده پژمرده غنچه در چمنزار
بگشت آواره گل در کوى گلزار

نشسته دیو بر دلهاى خفته‏
همه جا بذر نومیدى شکفته‏
زده زنگارها آئین و مذهب‏
دمى، رویى ز سرور نیست یا رب‏
به اشک چشم و مهر و ماه، سوگند
به آه و ناله دلهاى دربند
اگر نرگس ز هجرت زار زار است‏
شقایق تا قیامت دغدار است‏

 

مشتاق جمال همچو ماهش، هستیم

محتاج نگاه گاهگاهش هستیم

عمری‌ست که بسته‌ایم بر روزنه‌ها

چشمی که یقین کند به راهش هستیم

 

 

 

 

 

 

 

 

/ 2 نظر / 20 بازدید
عسل

وقتی میان نفس وهوس جنگ می شود قلبم به چشم همزدنی سنگ می شود آقا ببخش سرگرم زندگی است کمتر دلم برای شما تنگ می شود چشم آلوده کجا ,دیدن دلدار کجا ؟؟ دل سرگشته کجا ,وصف رخ یار کجا ؟؟ کاش در قافله ات نام مرا هم ببری که دعای تو کجا ..عید گنه کار کجا ؟؟

عسل

جمعه یعنی زانوی غم در بغل بر سر سجاده های العجل جمعه یعنی اشک های انتظار جمعه یعنی شکوه از هجران یار جمعه یعنی آه,الغوث ,الامان در فراق مهدی صاحب زمان