برخورد گشت ارشاد پلیس فرانسه با زنان بدپوشش

به گزارش العربیه، پلیس فرانسه دربیانیه ای، مقررات پوشش زنان به منظور آفتاب گرفتن در هوای آزاد و یا ساحل رودخانه «سن»، در پاریس را برای علاقه مندان بر روی سایت اینترنتی خود منتشر کرده است.

پلیس فرانسه تاکید کرده است که پوشیدن لباس شنا برای زنان در ساحل رودخانه «سن» و آفتاب گرفتن در پارک ها ، ممنوع نیست؛ اما پوشیدن لباس شنا در پارک ها ممنوع است.

پلیس فرانسه نسبت به پوشیدن لباس شنا در پارک های گردشگری شهر هشدار داده است و گفته است لباس ها در چنین جاهایی باید مناسب با فرهنگ و نظم عمومی جامعه باشد.
پلیس فرانسه تاکید کرده است، اجازه برهنه شدن را نخواهد داد و با هر گونه پوششی که اندام های تناسلی و یا سینه زنان در آن مشخص باشد، برخورد خواهد کرد.

در بیانیه پلیس فرانسه ، مجازات متخلفان از مقررات پوشش زنان در پاریس ، یک سال حبس یا جریمه های نقدی از 38 تا 3750 یورو تعیین شده است.

گفتنی است کشورهای غربی از جمله فرانسه که بارها از برخورد نیروی انتظامی کشورمان با بد حجابی ها و ناهنجاری های اجتماعی و اخلاقی انتقاد کرده بودند، به اجرای چنین طرح هایی رو آورده اند.

نیروی انتظامی جمهوری اسلامی چند سالی است در طرح امنیت اجتماعی با کسانی که قوانین اجتماعی و عرف جامعه را رعایت نمی کنند، برخورد می کند؛ طرحی که هدف آن تنها اجرای قانون در جامعه و جلوگیری از بروز ناهنجاری های اجتماعی است؛ اما اجرای قانون به مذاق برخی داخلی ها و خارجی ها خوش نیامد و به بهانه های مختلف و بدون ارایه دلیل و منطق خود، به توهین و انتقاد به نیروی انتظامی پرداختند.

به گزارش سایت های غربی، این طرح در فرانسه اجرا می شود و کسانی که عرف و قوانین پوششی این کشور را رعایت نکنند، از سوی پلیس جریمه و تنبیه می شوند.

حال باید از مخالفین طرح امنیت اجتماعی پرسید که دلیل مخالفتشان چیست؟  آیا اجرای قانون حجاب و عفاف در کشوری که بیش از نود و چند درصد آن مسلمان هستند، نیاز به برهان دارد؟ آیا اگر قانونی در ایران اجرا شود، باید جار و جنجال به راه انداخت؛ ولی اگر در فرانسه اجرا شد؛ سکوت و تأیید؟!
تمام کشورهای جهان قوانینی دارند که بر اساس عرف، دین،قرارداد و ...نوشته شده است. ملاک و معیار زندگی در کشورها و جوامع مختلف قوانین نوشته یا نانوشته آن جاست.

--------------------------------------------------------------

منبع: جام نیوز-جنبش سایبری 313

/ 0 نظر / 21 بازدید